Lekce 01 - Jména kláves a not

Každá klávesa má svoje jméno - určité písmeno. Důležitým orientačním bodem jsou černé klávesy, jenž jsou seskupeny po 2 a 3 klávesách - dobře prohlédneme obrázek.
Důležitá je střední klávesa c - nachází se přibližně ve středu naší klaviatury vlevo od skupinky 2 černých kláves - viz obrázek. Jména dalších kláves si odvodíme směrem vpravo podle řady c - d - e - f - g - a následuje další c.

Prostřední c se někdy označuje jako c1, směrem vpravo je pak c2 atd.

Noty mají svoje jména (písmena) podle toho, jak vysoko či nízko jsou umístěny v notové osnově. Výchozí notou je nota c, ta je umístěna na první pomocné lince pod notovou osnovou. Odpovídající klávesa je střední c. Další noty vpravo na obrázku mají vyšší tóny a proto jsou postupně umístěny výše v notové osnově. Dobře si obrázek prostudujte.

Noty mohou mít různé tvary, (s nožičkou, bez, uvnitř prázdná atd.) které pak určují, jak dlouho se bude nota hrát. Viz v dalších lekcích.

Úkol:

Určete jméno každé noty a zmáčkněte odpovídající klávesu (viz nápověda obrázek výše):

zavřít okno