Lekce 03 - Celé noty c - g

Poznámka: Možno pokračovat ve výuce i způsobem, aniž bychom museli číst noty - hraní pouze akordů. Tato výuka pokračuje od 8. lekce v dolní části - viz nadpis "Doprovod k písničce pouze akordy".

Nota bez nožičky uvnitř prázdná se jmenuje NOTA CELÁ a trvá čtyři počítací doby raz-dva-tři-čtyři.
Jelikož jeden každý takt tj. vzdálenost mezi dvěmi smislými čarami trvá 4 doby, celá nota zabere časově celý jeden takt.

Před každým hraním:
1) Přečteme noty, to znamená určíme jejich jména (písmena) podle umístění v notové osnově a zároveň s tleskáním určíme jejich délky podle jejich tvaru - viz křížky v obrázku:

2) Hrajeme cvičení: Pravou ruku položíme tak, že palec položíme na c (střední), další prsty na další sousední klávesy.
S hraním hlasitě počítáme raz-dva-tři-čtyři atd.

zavřít okno