Lekce 04 - Půlové noty c - g

Půlové noty mají tvar uvnitř prázdná s nožičkou a hrají na dvě doby!

1) Přečteme noty - určíme jejich jména podle umístění v notové osnově (c - c - d - d atd.).

2) Tleskáním určíme délky not - viz křížky v obrázku pod notami.
Jelikož jeden každý takt tj. vzdálenost mezi dvěmi svislými čarami trvá 4 doby a půlová nota trvá dvě doby, "vlezou" se dvě takové noty do jednoho taktu.

3) Hrajeme cvičení: Pravou ruku položíme tak, že palec položíme na c (střední), další prsty na další sousední klávesy.
S hraním hlasitě počítáme raz-dva-tři-čtyři atd.

zavřít okno