Lekce 05 - Čtvrťové noty c - g

Čtvrťové noty jsou uvnitř černé a mají nožičkou. Hrají na jednu dobu!

1) Přečteme noty - určíme jejich jména podle umístění v notové osnově:
čteme: c - d - e - f - g - f atd.
2) Tleskáním určíme délky not - viz křížky v obrázku pod notami.
Jelikož jeden každý takt tj. vzdálenost mezi dvěmi smislými čarami trvá 4 doby a čtvrťová nota trvá jednu dobu, "vlezou" se čtyři takové noty do jednoho taktu.

3) Hrajeme cvičení: Pravou ruku položíme tak, že palec položíme na c (střední), další prsty na další sousední klávesy.
S hraním hlasitě počítáme raz-dva-tři-čtyři atd.

zavřít okno