Lekce 06 - Různé délky not c - g

1) Přečteme noty - určíme jejich jména podle umístění v notové osnově.

2) Tleskáním určíme délky not - viz křížky v obrázku pod notami.

3) Hrajeme cvičení: Pravou ruku položíme tak, že palec položíme na c (střední), další prsty na další sousední klávesy.
S hraním hlasitě počítáme raz-dva-tři-čtyři atd.

zavřít okno