Lekce 07 - lidovka Když jsem husy pásala

1) Přečteme noty.

2) Tleskáním určíme délky not - viz křížky v obrázku pod notami.

3) Hrajeme cvičení: Pravou ruku položíme tak, že palec položíme na c (střední), další prsty na další sousední klávesy.
S hraním hlasitě počítáme raz-dva-tři-čtyři atd.

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se třásala,
teď už husy nepasu,
zimou už se netřasu.

zavřít okno