Lekce 08 - lidovka Když jsem husy pásala s levou rukou

Hraní pouze akordy - viz níže.

Nad notovou osnovou jsou značky akordů, které hrajeme levou rukou vlevo od pravé ruky.
Místo celých akordů (3 klávesy) budeme hrát v úvodních lekcích pouze 1. tóny akordů. První tón akordu má stejné jméno jako daný akord, takže např. místo akordu C hrajeme tón c vlevo od pravé ruky:

Zkrácený akord C:

Zkrácený akord G:

3) Prsty levé ruky položíme tak, že palec (1) leží na klávese c (viz obr. akordu C) a prsteníček na klávese g (4) - viz obr. akordu G.

Levá ruka zmáčkne "akord" tj. klávesu c s první notou pravé ruky a drží zmáčknutou po celé 4 doby tj. na celý takt. Zmáčkne znovu na první dobu dalšího taktu. V 6. taktu první dvě doby hraje akord C, další dvě doby akord G.

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se třásala,
teď už husy nepasu,
zimou už se netřasu.

Doprovod k písničce pouze akordy

Tento způsob hraní je výrazně méně náročný než hraní podle not.

Akord je tvořen 3-4 tóny, které hrajeme levou i pravou rukou, případně levou jenom část akordu.

Akord C tvoří tóny c- e - g,
akord G tvoří tóny g - h - d.

Cvičení:

Zmáčkneme najednou levou i pravou rukou všechny klávesy podle obrázku s textem níže.
Hrajeme popř. držíme akord až do místa, kde je uvedený akord stejný popř. jiný.
Před hraním písničky nacvičíme: počítáme opakovaně do 4, na raz zmáčkneme oběma rukama všechny klávesy daného akordu, na doby DVA - TŘI - ČTYŘI jsou klávesy pořád zmáčknuté. Střídáme 4 doby akord C, 4 doby akord G.


Na slabiku "Když" zmáčknuty klávesy akordu C, na slabiku "pá" opět zmáčknuty klávesy akordu C atd.

Před hraním doprovodnými akordy si naposloucháme dobře melodii:

zavřít okno