Lekce 23 - Skladba s jedním křížkem

Jeden křížek na počátku notové osnovy určuje stupnici, která obsahuje určitou řadu not, v případě jednoho křížku se jedná o stupnici G dur.
Křížek na lince f posouvá všechny tóny f nahoru o půl tónu, tj. místo f hrajeme tón fis (černá kl.) Ve skladbě se zrovna nota f nevyskytuje.

Akordy hrajeme na počátku zkráceně, tj. místo akordu G hrajeme jenom klávesu G atd. Akord = klávesu mačkáme na 1. a 3. dobu v každém taktu, pokud není uvedeno jinak

Na počátku noty nezapomeneme přečíst - viz nápověda u každé noty a pak nacvičujeme pouze pravou ruku. Poté přidáme levou.

Akordy:

zavřít okno