Pár slov o mně

Došel jsem k životnímu závěru, že člověk (nejen) nevzniknul evolucí z ničeho? ale byl stvořen či vytvořen BOHEM, kterého může poznat každý člověk skrze Bibli. Dříve nebo později se každý člověk s Bohem setká, mnozí až po smrti. Čím více budeme existenci Boha v životě ignorovat, tím bude naše setkání s Bohem jednou tragičtější, a naopak. Na tom je postavený můj životní způsob života - tj. věnovat úsilí lépé znát Boha každý den, učit se věřit jeho slovu, poddat se mu a hledat u něho odpovědi na otázky lidského života.

Klíčový biblický text:
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život."
A ještě jeden text: "Mzdou hřích je smrt, ale život věčný skrze víru v Ježíše Krista."

zavřít okno